Zakonska regulativa video nadzora - 3.0 out of 5 based on 2 votes
Zakonska regulativa video nadzora

Zakonska regulativa video nadzora

Dragi doktore,

imam jednu nedoumicu, a tiče se video nadzora. Naime, planiram nabaviti kameru (najvjerojatnije PTZ), koju mislim postaviti tako da snima ulaz u dvorište, a naravno pošto se rotira snima i veće područje.

Mene konkretno zanima postoji li kakva zakonska regulativa što se tiče video-nadzora na privatnom objektu, jer uglavnom osim svoga dvorišta snimaš i dio ulice ili dio susjednog dvorišta. Da li postoji kakva razlika u zakonskoj regulativi, ako na primjer stavim na prozor unutarnju IP kameru? Ovo pitam s ciljem da slučajno ne bih imao kakvih neugodnih iskustava sa susjedima.

U, čini mi se dva broja VIDI-ja, posvetili ste dosta prostora zakonskoj regulativi oko snimanja dronom, pa sam mišljenja da bi isto mogli posvetiti i gore navedenoj problematici.

Jedna stvar koja se ne tiče doktora, ali proslijedite uredništvu. Stekao sam dojam da rubriku softver gurnuli u stranu. Nema više tablice top downloda aplikacija. Čini mi se kao da nema ni nekih recenzija. Moj prijedlog je: Kao što je nekada na DVD-u bila određena kolekcija programa to sada stavite na web, kako ne bismo morali pretraživati razno razne stranice ili skidati sa kojekakvih portala, gdje te onda dočeka najezda svega i svačega, a dok dođeš do cilja - iskilaviš se.

Lijepi pozdrav,

Josip

Za ovaj odgovor morali smo potražiti pomoć stručnjaka te smo pitanje poslali Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Odgvor glasi:
Obrada osobnih podataka putem videonadzora i obveze voditelja/izvršitelja obrade, između ostalih propisa, definirane su i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18) od članka 25. do 32. te člankom 51. u kojemu su definirane upravne novčane kazne.

Obrada osobnih podataka može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora (čl. 26. st. 1. Zakona).

Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina objekta, kao i unutarnji prostor (u vlasništvu/ili koji koristi voditelj obrade – čl. 26 st. 2. Zakona), a praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine – čl. 32 st. 2. Zakona.

Dakle, videonadzorne kamere svojim obuhvatom (perimetrom) snimanja mogu zahvaćati samo površinu za koju voditelj obrade ima pravo vlasništva/korištenja. Snimanjem susjednog dvorišta i/ili dio javne površine (ulice) dolazi do prekomjerne i nezakonite obrade osobnih podataka protivno odredbama članaka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dodatno ističemo da Opća uredba o zaštiti podataka, iako zasebno ne definira obradu osobnih podataka putem videonadzornog sustava, u članku 2. uređuje slučajeve izuzeća od primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, u članku 4. uređuje pojmove u svezi obrade osobnih podataka, u člancima 5. i 6. pravni okvir obrade osobnih podataka, u člancima od 13. do 21. prava ispitanika u svezi obrade osobnih podataka i u člancima od 24. do 30. obveze voditelja i izvršitelja obrade. Te su odredbe u određenom dijelu primjenjive i na obradu osobnih podataka prikupljenih videonadzornim sustavima.

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

// možda će vas zanimati

Newsletter prijava


Kako izgleda naš posljednji newsletter pogledajte na ovom linku.

Copyright © by: VIDI-TO d.o.o. Sva prava pridržana.